PROJEKTY

O nás

Sme architekti  Michaela a Marek Lohinskí, ktorí od roku 2014 vedú vlastný architektonický ateliér. Zameriavame  sa na návrhy a projektovanie  rezidenčných interiérov, rodinných domov, bytových domov a aj verejné stavby a ich interiéry.    Medzi architektonickou formou a jej obsahom hľadáme rovnováhu, vždy prihliadame na požiadavky klienta.  Snažíme sa o prirodzené prepojenie interiéru s exteriérom a  vhodného zasadenia architektúry do kontextu okolia. Komplexnosť riešenia návrhov je pre nás dôležitá, preto prechádzame vždy od celku k detailu, na ktorý kladieme veľký dôraz.

Vieme zabezpečiť aj kompletnú realizáciu našich návrhov interiéru a stavieb na kľúč.  Na správne prevedenie celku a detailov tak vieme dohliadnuť v procese ich zhotovenia.

Kontakt

aml@aml.sk

+421 949 590 472

Mikuláša Schneidera Trnavského 22
841 01 Bratislava
SLOVAKIA