Dom Kultúry Kalná nad Hronom

Architektonický tvar objektu DOMU KULTÚRY vychádza z urbanistickej koncepcie nového centra obce Kalná nad Hronom, do ktorého zapadá a vytvára dominantný urbanistický prvok na priesečníku oboch námestí. Vývoj architektonického tvaru objektu je bližšie vysvetlený graficky na obrázku GIF č. 3.

Do väčšieho i menšieho námestia má objekt DOMU KULTÚRY v časti prízemia otvorenú presklennú fasádu, v ktorej je umiestený hlavný vstup aj vedľajšie vstupy do objektu. Párter objektu je tak priamo prepojený s exteriérovými priestormi a vedie s nimi vzájomný dialóg. Hmota objektu je v časti hlavného vstupného priestoru z oboch strán zatlačená čím je zvýraznený atiež prestrešený hlavný vstup do objektu. Zo strany súklromnej záhrady je riešená menšia hmota doplňujúca hlavný objem. V tejto hmote sa nachádzajú pomocné sekundarne priestory. Cez túto hmotu v ktorej sa nachádza aj sálon je možný plynulý prechod do súkromnej záhrady, čím je objekt vizuálne i dispozične prepojený so súkromnou záhradou. Druhé nadzemné podlažie je komponované aby navšteníkovy ponúklo príjemné výhľady do rušného menšieho námestia alebo pokojnej súkromnej záhrady. Objekt je komponovaný zvnútra von kedy sa architektornický tvar budovy snaží odzrkadľovať svoje vnutorné priestorové usporiadanie. Objem stavby je v v jej zadnej časti prisposobený potrebám pre umiestnenie plnohodnotného javiska s povraziskom. Dominantný architektonický výraz objektu je podporený dreveným vertikálne rastrovaným obkladom v kombinácii s tmavošedou omietkou a preskelnnými fasádami.

AUTOR: Marek Lohinský, Michaela Lohinská
ROK: 2020
STUPEŇ PROJEKTU: architektonická štúdia
VIZUALIZÁCIE: Pictown s.r.o.