Záhradné vily

Sú koncept troch obytných budov prepojený podzemnými garážami.
Prvé dve budovy tvoria prvú etapu projektu D/1 a tretia budova druhú etapu D/2. Na strechách podzemných garaží, medzi objektami vznikli tri átriá. Každé je určené k samostatnej funkcii, pričom dokopy tvoria jeden záhradný celok. Našli sme tu priestor pre detské ihrisko pre menšie deti, spoločný nástupný priestor a multifunkčné športovisko pre streetball a voleyball.
V parteri jednotlivých budov sa nachádzajú byty s predzahrádkami. Sú odlíšené betónovou omietkou od dominantnej šachovnicovej fasády typických podlaží. Koncept šachovnice umožnil veľké vyloženia balkónov 2 až 2,5 m bez ovplyvnenia svetlotechniky bytu pod ním. Na fasádach sú použité štyri šírky okien 1,45 m, 1,75 m, 1,85 m a 2,4 m. Pre vytvorenie svetlých interiérov sme použili dve výšky zasklení so zníženým parapetom 38 cm a francúzke okná s nulovým parapetom. Po dodržaní predpísaných horizontálnych požiarnych pásov 90 cm sme okná opticky zvýšili nadokenným kastlíkom s výškou 25 cm a tak nám medzi oknami vznikol subtilný pás 65 cm. U francúzskych okien sme požiarne celky oddelili surovými betónovými balkónmi. Jednotlivé balkóny sme v koncepte plánovali odliať každý ako jeden kus. Žiaľ váha jedného balkóna bola viac ako päť ton, preto sme zvolili koncept panelovej skladačky. Spodná doska bola odlievaná na stavbe a boky boli vyrobené v prefe. Čelo balkóna sme navrhli z kaleného skla, aby sme zachovali nádherné výhľady do krajiny.
Strešné byty sme obliekli do rastrovanej farády z thermoborovice a na čelách fasád sme vytvorili výklady. Tým sme prepojili obývací priestor s exteriérom.

AUTOR: Peter Vavrica, Marek Lohinský, Robert Janega, Jozef Čižmár, Branislav Hantabal
ROK: 2014 – 2018
STUPEŇ: realizácia
FOTOGRAFIE: Ľubo Stacho