polyfunkčný dom Pod Vítkovem

Polyfunkčný dom Pod Vítkovem sa nachádza na križovatke ulíc Husitská a Pod Vítkovem v Prahe.

Objekt je nárožným domom v mestskej blokovej zástavbe, má 6 nedzemných podlaží, obytné podkrovie a dve podzemné podlažia s parkovaním. Prvé dve nadzemné podlažia obsahujú kancelárske priestory, 3.np až podkrovie tvoria byty.

Fasáda obojektu je pravidelne členená rastrom francúzkych okien so zošikmeným ostením, ktoré domu dodávajú jednoduchý modernistický vzhľad.

NÁZOV: polyfunkčný dom Pod Vítkovem
STATUS: projekt
LOKALITA: Praha – Žižkov
ROK: 2021
AUTOR: Peter Vavrica, Martin Bobro, Martin Laho, Marek Lohinský