rekonštrukcia rodinného domu v Dúbravke

Pôvodný rodinný dom vo svahu v Bratislavskej Dúbravke s dvoma nadzemnými a jedným podzemným podlažím sme pretransformovali návrhom na vilový dom s troma samostatnými bytmi. Pôvodný objekt sme nadstavali, a aby sme nenarušili jeho pôvodný dynamický koncept, odlíšili sme nadstavbu dreveným obkladom. Prístupovú komunikáciu do garáže sme rozšírili, aby sme získali potrebné množstvo parkovacích miest pre byty.

Návrh s troma bytmi v objekte si vyžiadal razantnejšie dispozičné zmeny. Pôdorysy sme vyčistili od nenosných priečok a vytvorili nové funkčné dispozície. Pôvodný objekt bol vertikálne členený záhradnými terasami. Tieto terasy sme v novom návrhu využili a prepojili ich s obytnými priestormi novozniknutých bytov.

AUTORI: Marek Lohinský, Marián Hanzalík
ROK: 2014
STUPEŇ PROJEKTU: projekt