RD Spišský Hrhov 1

Pôvodný starší rodinný dom nespĺňal hygienické a bezpečnostné požiadavky na život. S investorom sme dlho zvažovali možnosť rekonštrukcie pôvodného rodinného domu. Rozhodli sme sa však, najmä pre zatieňovanie veľkej časti pozemku, objekt asanovať.

Na dlhom úzkom pozemku v miernom svahu vedľa kaštieľa s parkom, som navrhol átriový rodinný dom. Navrhovaný rodinný dom je členený na dennú zónu na 1.np a nočnú zónu na 2.np.. Kde cez presklenné átrium, ktoré slúži ako privátny exteriérový priestor, nám do interiéru dennej zóny na 1.np preniká slnečné svetlo. V interiéry nad jedálňou som vytvoril v 2.np galériu, ktorá je vizuálne prepojená cez fasádne zasklenie s parkom a susediacim kaštieľom v Spišskom Hrhove.

AUTOR: Marek Lohinský
ROK: 2017
STUPEŇ PROJEKTU: štúdia