Dom MK

Exitujúci objekt záhradnej chatky sa nachádza v katastrálnom území Bratislava IV. – Devínska Nová Ves, na pozemku investora v pôvodnej záhradkárskej kolónii pod Waitovým lomom v území medzi Devínom a Devínskou Novou Vsou. V území sa nachádza zmiešaná zástavba pôvodných záhradkárskych objektov a novovzniknuté rodinné domy.

Exitstujúci objekt záhradnej chatky je umiestnený vo východnej časti pozemku na najvyššej vrstevnici pozemku. Z pozemku investora, vo vyššej časti, je krásny výhľad smerom na západ na rieku Moravu a Rakúsku nížinu s blízkou obcou Markhof.

Existujúci objekt bude vo vyššej časti pozemku rozšírený prístavbou smerom na západ, tak aby boli zachované výhľady z budúcich obytných miestností. Navrhovaný zrekonštruovaný a pristavaný objekt bude dopravne napojený pôvodnou betónovou komunikáciou.

Návrh rekreačného objektu zohľadňuje prírodnú morfológiu terénu a pôvodný objekt záhradnej chatky. Architektonicky je navrhovaný objekt riešený s minimálnym zásahom do prostredia. Hmota domu z východnej strany od betónovej komunikácie pôsobí ako jednopodlažný objekt, pričom zo západnej strany ako dvojpodlažný objekt.

Rekreačný dom prioritne zohľadnuje krásne výhľady smerom na západ, ktoré sú ponúkané z každej obytnej miestnosti. Podzemné podlažie, v ktorom sa nachádza denná časť rekreačného domu je oproti nadzemnému podlažiu ustúpená, čím spolu s nadväzujúcim balkónom vytvára tienenie hlavnej obytnej miestosti a tiež prekrytie hlavnej terasy, ktorá plynule nadväzuje na záhradu.

ROK: 2021
AUTOR: Marek Lohinský, Michaela Lohinská
STUPEŇ PROJEKTU: architektonická štúdia