rekonštrukcia administrátivnej budovy na bytový dom

Pôvodný nevyužitý objekt Slovenských telekomunikácií so skeletovým konštrukčným systémom 6×6 m sme v návrhu pretvorili na polyfunkčný dom s vybavenosťou v parteri.

Pôdorys pôvodného objektu sme rozšílili, a tým sme získali väčšiu presvetlenú obvodovú plochu. Zrekonštruovaný objekt mal obsahovať 52 bytov. Prízemné byty s južnou orientáciou vznikli v priestoroch starej pošty a mali samostatné predzáhradky. Typické podlažia boli obslúžené troma komunikačnými jadrami. Objekt sme nadstavali dvoma ďalšími podlažiami, a tým sme získali priestor pre strešné byty s rozľahlými terasami.

AUTORI: Marek Lohinský, Marián Hanzalík
ROK: 2014
STUPEŇ PROJEKTU: projekt