villové domy v Rusovciach

Návrh novej zástavby dvoch vilových domov s troma samostatnými jednotkami bol plánovaný v blízkosti železničnej trate v Rusovciach. Peší prístup na pozemok bol riešený z blízkej ulice. Dopravne boli domy napojené novovybudovanou prístupovou komunikáciou z juhozápadnej strany pozemku vedľa železničnej trate.

Vstupy do bytov boli navrhované zo severovýchodnej strany. Každá bytová jednotka mala samostatný vstup z exteriéru. K prízemným bytom boli pričlenené predzáhradky. Mezonetové byty na poschodí prístupné zo zazelenanej terasy, boli vybavené veľkými balkónmi.

AUTORI: Marek Lohinský. Marián Hanzalík
ROK: 2013
STUPEŇ PROJEKTU: štúdia