bytové domy Majer v Stupave

Návrh BYTOVÝCH DOMOV MAJER vznikol ako jedna z dvoch nezávisle vypracovaných štúdií pre toto územie. Ateliér ARCHITEKTI.SK ma oslovili, aby som im pomohol vytvoriť nezávislú konkurenčnú štúdiu.

V riešení sa kládol veľký dôraz na svetlotechniku. Návrh je výsledkom predchádzajúcich piatich hmotových urbanistických kompozícií, ktoré boli v ateliéri spoločne konzultované. Práve toto urbanistické rozmiestnenie objektov vyšlo ako svetlotechnicky najpriaznivejšie. Urbanistický koncept je vytvorený z troch výškovo odlíšených bytových domov, ktoré vzájomne vytvárajú vnútroblok.

Dominantou návrhu je bodový bytový dom s vybavenosťou na rázcestí prístupových komunikácií. Zvyšok konceptu tvoria dva bytové domy v tvare L. Vnútroblok tvorí poloverejný pobytový priestor z predzáhradkami. Na neho v severnej časti nadväzuje detské ihrisko, ktoré využíva terénne prevýšenie polozapustenej garáže. V severnej časti pozemku v blízkosti potoka sme vytvorili multifunkčné športovisko.

AUTORI: Marek Lohinský, Martin Rezník, Matúš Polák, Juraj Makový
ROK: 2014
STUPEŇ PROJEKTU: štúdia