RD R2

RD R2

Novostavba rodinného domu je umiestnená v južnej časti pozemku, ktorý bol oddelený od pozemku rodičov. 

Dom vychádza pôdorysne z dvoch rovnakých obdĺžnikov, ktoré sú medzi sebou posunuté a v strede vzájomne prepojené. Prvý obdĺžnik obsahuje dennú zónu domu, v druhom obdĺžniku je umiestená nočná časť domu a v strede sú prepojené chodbou so šatníkom. Táto chodba nadväzuje na hlavný vstup a je pomyselným pokračovaním chodníka medzi novostavbou a domom rodičov.

Denná časť rodinného domu bude prestrešená sedlovou strechou, z interiéru bude sedlová strecha priznaná, čím bude zvýšená svetlá výška tohto priestoru. V nočnej časti a v časti prepojenia bude rodinný dom prestrešený plochou strechou. Dve hmoty novostavby dopĺňa tretia hmota prístrešku pre parkovanie, čím na pozemku vzniká zaujímavá kompozícia menších objemov, ktorá zapadá do vidieckeho prostredia obce Kráľová pri Senci.

NÁZOV: rodinný dom R2
STATUS: projekt
LOKALITA: Kráľová pri Senci
ROK: 2022
AUTOR: Marek Lohinský, Michaela Lohinská