Metropolitan Star

Pôvodný projekt objektu METROPOLITAN STAR je autorským dielom Ing. arch. Ľubomíra Závodného a kol. Právoplatné stavebné povolenie získal v roku 2012.

Tento projekt sme začali riešiť v ateliéry VAVRICA ARCHITEKTI v decembri roku 2015 ako potenciálny projekt pre developerskú činnosť. Do júna roku 2016 sme spracovávali technický audit začatej stavby. Od júna 2016 sme vytvorili 12 štúdií pre zmenu stavby. Zamerali sme sa hlavne na dispozičné riešenie stavby a jej feasibility study.

Pôvodný objem a architektonický výraz sme zachovali viac menej nezmenený. Po vybranej výslednej štúdii sme začali riešiť projekt, ktorý bol podkladom pre realizačný projekt.

AUTOR: Ľubomír Závodný, Michal Bielik, Peter Novotný, Peter Vodrážka, Peter Vavrica, Marek Lohinský, Michal Poljak
ROK: 2016 – 2017
STUPEŇ: projekt
VIZUALIZÁCIE: PICTOWN, s.r.o.