rekonštrukcia Lodenice

Rekonštrukcia objektu spočíva v zachovaní pôvodnej pôdorysnej stopy objektu. Objekt bude rozšírený o cca 2 m smerom na východ, čím objekt získa nový prestrešený priestor pred hlavným vstupom, zádverie a príručný sklad. Pri rekonštrukcii objektu uvažujeme s nadstavbou nového krovu, čím získame obytný podkrovný priestor. Keďže sa objekt nachádza v prírodnom prostredí navrhujeme na prestrešenie objektu použiť sedlovú strechu a pultové strechy pre prestrešenie terasy tzv. gánok a tiež pultovú strechu pre prestrešenie skladu lodí. Sklad lodí je vizuálne od hlavnej časti objektu oddelený dreveným vertikálne rastrovaným obkladom a vrátami v modrej lazúrovej farbe. Modrá lazúrová farba bude tiež použitá na rámoch okenných výplňových konštrukcií a na exteriérových dverách. Modrá lazúrová farba vychádza z loga Vodáckeho klubu Hron.

AUTOR: Marek Lohinský, Michaela Lohinská
ROK: 2020
STUPEŇ PROJEKTU: architektonická štúdia